• KUCHENKA TURYSTYCZNA + GAZ x4 TIROSS 2.2kW TS-265-G4